Goto main content

 Jaarrapport 

 

Onze impact in 2021: 3,13 miljoen directe begunstigden

  • Revalidatie: 371.915 mensen
  • Sociaal & Inclusie: 952.244 mensen
  • Gezondheid en preventie: 1.282.450 mensen
  • Bescherming en risicobeperking: 1.146.717 mensen
  • Waaronder bestrijding van gewapend geweld: 774.802 mensen

In 2021 waren de teams van Handicap International aanwezig in 60 landen en leidden we in totaal 452 projecten.

 
 

Vraag een gedrukte versie aan via info@belgium.hi.org

N.B. Aantal personen die in 2021 rechtstreeks werden begunstigd door de activiteiten van HI en zijn partners. Eenzelfde persoon kan door meerdere van deze diensten of activiteiten worden geholpen. Daarom mogen deze cijfers niet worden opgeteld. De gegevens zijn niet exhaustief, want niet alle activiteitensectoren van HI worden weergegeven.