Goto main content

Kerncijfers uit ons jaarrapport

Onze impact in 2020: 3.96 miljoen directe begunstigden

  • Revalidatie: 247.258 mensen
  • Sociaal & Inclusie: 1.404.761 mensen
  • Gezondheid en preventie: 2.360.290 mensen
  • Bescherming en risicobeperking: 613.271 mensen
  • Waaronder bestrijding van gewapend geweld: 411.436 mensen

In 2020 waren de teams van Handicap International aanwezig in 59 landen en leidden we in totaal 420 projecten. Voor meer concrete informatie nodigen we je uit online ons jaarrapport 2020 te lezen, een papieren versie aan te vragen via info@belgium.hi.org of rustig rond te surfen op deze website. Ontdek ook het jaarrapport van het HI netwerk (EN). Veel leesplezier!

N.B. Aantal personen die in 2020 rechtstreeks werden begunstigd door de activiteiten van HI en zijn partners. Eenzelfde persoon kan door meerdere van deze diensten of activiteiten worden geholpen. Daarom mogen deze cijfers niet worden opgeteld. De gegevens zijn niet exhaustief, want niet alle activiteitensectoren van HI worden weergegeven.