Go to main content

Burkina Faso

Handicap International (HI) komt op voor de fundamentele rechten van mensen met een handicap en komt de dringende behoeften van mensen die door een conflict zijn getroffen tegemoet.

HI Burkina Faso, integratie van kinderen met een handicap in een gewone school

HI Burkina Faso, integratie van kinderen met een handicap in een gewone school | © HI

Lopende acties

Burkina Faso werd in 1991 het eerste land van interventie van HI in West-Afrika. In partnerschap met het Ministerie van Volksgezondheid werkte HI aan de rehabilitatie van het Nationaal Orthopedisch Aanpassingscentrum van Burkina (CNAOB). Onze organisatie ondersteunde vervolgens de ontwikkeling en implementatie van andere revalidatiecentra in het hele land. 

Tot 2015 werkte HI voornamelijk aan ontwikkelingsprojecten op lange termijn. Door de aanhoudende veiligheids- en humanitaire crisis hebben we onze activiteiten geleidelijk aan geheroriënteerd om in de dringende behoeften van de bevolking te voorzien.

HI faciliteert de oprichting van een regionaal revalidatienetwerk en leidt gezondheids- en revalidatieprofessionals op. Onze organisatie vergemakkelijkt de toegang van kinderen met een handicap tot gewone scholen en van jongeren met een handicap tot beroepsopleidingen. We leiden mensen op die werkzaam zijn in het inclusief onderwijs. 

HI komt tegemoet aan de behoeften van gezinnen in de Sahel-regio die te maken hebben met toenemende onveiligheid, door ondervoede kinderen basishulp en fysieke stimulering te bieden. HI voert ook noodplannen uit voor scholen die met onveiligheid worden geconfronteerd. 

Bovendien voert HI een project uit om de actoren van de humanitaire hulp te versterken zodat hun projecten meer rekening houden met ouderen en mensen met een handicap.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Burkina Faso is een van de armste landen op onze planeet. De meest kwetsbare mensen zijn ongeletterd en lijden enorm onder het gebrek aan zorgverlening en een daling van de koopkracht.

De meest kwetsbare burgers, vooral mensen met een handicap, krijgen praktisch geen medische begeleiding en nemen nauwelijks deel aan het economische en sociale leven. Zij kunnen niet ten volle gebruikmaken van het fundamentele recht op onderwijs, beroepsopleiding, werk of andere fundamentele rechten. Het merendeel van deze mensen wordt op die manier uitgesloten en verkeert in extreme armoede.

Sinds 2015 is het in de noordelijke gebieden van Burkina-Faso steeds onveiliger geworden door conflicten tussen de staat en gewapende bendes. Deze aanhoudende onveiligheid heeft 1 miljoen mensen ertoe gebracht hun huizen te ontvluchten, waardoor economische middelen die essentieel zijn voor hun overleving zijn afgesneden.

.

Team van Handicap International in Burkina Faso: 187
Aanwezig in Burkina Faso: sinds 1991

Lees ook

Ondanks geweld, armoede en tegenkanting familie: revalidatiezorg voor Kotime
© Olivier Czar KATONA / HI
Revalidatie

Ondanks geweld, armoede en tegenkanting familie: revalidatiezorg voor Kotime

Kotime en haar moeder zijn eigenlijk niets minder dan leeuwinnen. Ondanks een beperking, de oorlog, hun vlucht en de verstoting door hun familie, blijven ze doorzetten.