Goto main content

Filipijnen

De Filipijnse archipel is één van de gebieden op aarde die het vaakst worden getroffen door natuurrampen, hoofdzakelijk tyfoons. Handicap International staat de meest kwetsbaren bij om hen op de gevaren voor te bereiden en biedt hulp in geval van rampen. In november 2013 leverde HI noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan, die meer dan 8.000 slachtoffers maakte. Sinds januari 2017 maken de Filipijnen deel uit van een regionaal programma, samen met Indonesië en Oost-Timor.

© B. Blondel / HI

Lopende acties

Sinds 1985 is Handicap International actief in de armste Filipijnse gebieden. Onze organisatie heeft meer bepaald projecten lopen rond de preventie van handicaps en het beperken van de gevaren in geval van natuurrampen, die in het land erg vaak voorkomen.

Om de gevolgen van natuurrampen voor de bevolking (al dan niet dodelijke slachtoffers, materiële schade of verlies van inkomen) te voorkomen en te beperken, stelt Handicap International in eerste instantie nood- en evacuatieplannen op, waarbij ook specifiek rekening wordt gehouden met personen met een handicap.

Onze organisatie zet haar urgentieteams geregeld in na de doortocht van cyclonen, na vulkaanuitbarstingen of overstromingen, die schering en inslag zijn in het land. Na de doortocht van tyfoon Haiyan in november 2013 – de zwaarste storm ooit waargenomen – zette Handicap International een noodinterventie op touw in de provincies Leyte en Capiz. De teams installeerden bijvoorbeeld een logistiek platform om de humanitaire hulp tot bij de bevolking in afgelegen gebieden te krijgen. Handicap International deelde daarnaast nog 1.390 tenten uit aan mensen van wie de huizen door de storm werden verwoest en hielp bij de heropbouw van woningen voor 900 gezinnen. De organisatie steunde ook 50 ‘kindvriendelijke ruimten’ (Child Friendly Spaces) om de inclusie van kwetsbare kinderen te verhogen en hielp gezinnen die hun inkomen waren verloren. Ook vandaag nog biedt de organisatie financiële en logistieke steun aan erg kwetsbare gezinnen die door de storm getroffen werden, zodat ze een nieuwe woning kunnen bouwen die veiliger en beter bestand is tegen natuurrampen.[1]

Met het oog op de preventie van handicaps, is Handicap International een preventieprogramma gestart rond cardiovasculaire aandoeningen en de verzorging van diabetespatiënten in de regio Davao. Onze teams versterken het zorgaanbod voor diabetici in het zorgsysteem van Davao, bijvoorbeeld aan de hand van opleidingen voor het verzorgend personeel en de levering van materiaal. Daarnaast lichten ze de diabetespatiënten in over de mogelijkheden in het zorgaanbod. Verder probeert Handicap International met één van haar projecten het overheidsprogramma voor de preventie van cardiovasculaire aandoeningen uit te breiden naar nieuwe gebieden.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

De Filipijnse archipel, in Zuidoost-Azië, is één van ‘s werelds meest kwetsbare gebieden voor natuurrampen. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen maken geregeld slachtoffers en veroorzaken heel wat schade. Tyfoons – en de aardverschuivingen, overstromingen en stortvloeden die ze veroorzaken – komen bijzonder regelmatig voor en verwoesten doorgaans alles wat hun pad kruist. Ze hebben verregaande gevolgen voor de bevolking. Denk maar aan tyfoon Haiyan, die in november 2013 om en bij de 8.000 doden maakte, 4 miljoen mensen van hun huizen beroofde en 15 miljoen slachtoffers achterliet. In de twee decennia vóór tyfoon Haiyan lieten 31.000 mensen het leven als gevolg van natuurrampen, die samen in totaal 98 miljoen slachtoffers maakten. En nog steeds razen er nieuwe tyfoons over de Filipijnen.

Door regelmatig te moeten afrekenen met de gevolgen van stormen of andere natuurrampen, bovenop de heersende armoede, hebben hele gemeenschappen het bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden. In de Filipijnen heerst er niet enkel armoede op het platteland. Er zijn ook grote ongelijkheden tussen de regio’s en socio-economische groepen onderling. Visayas en Mindanao zijn de armste provincies, maar ook in Zuid-Luzon is de armoede schrijnend.

Net als in veel andere ontwikkelingslanden vormen niet-overdraagbare ziekten als diabetes of cardiovasculaire aandoeningen een bedreiging voor de bevolking en kunnen ze handicaps veroorzaken.

De Filipijnen ratificeerden het internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Sinds 1982 werden er wettelijke maatregelen getroffen en in 1992 werd er een belangrijke wet uitgevaardigd voor personen met een handicap. Die wet benadrukt meer bepaald hun recht om volledig deel uit te maken van de gemeenschap en net als ieder ander toegang te krijgen tot werk, onderwijs, gezondheidsdiensten, sociale voorzieningen en openbaar vervoer.

Team van Handicap International in de Filipijnen: 45
Aanwezig in de Filipijnen: sinds 1985


[1]Tot december 2015.

Lees ook

Tyfoon Rai: HI lanceert eerste hulpacties
© K. Tolentino / HI
Noodhulp

Tyfoon Rai: HI lanceert eerste hulpacties

Handicap International bereidt zich voor op een noodhulpoperatie in de Filipijnen, na de passage van de tropische storm Rai midden december.

Supertyfoon Rai: Handicap International volgt de situatie op de voet
© HI / Cyclocane
Noodhulp

Supertyfoon Rai: Handicap International volgt de situatie op de voet

Een supertyfoon trok deze donderdag door het centrum van de Filippijnse archipel. De teams van Handicap International in het land bereiden zich voor om naar de getroffen gebieden te reizen.

COVID-19: een wereldwijde crisis
HI
Gezondheid Preventie

COVID-19: een wereldwijde crisis

Hoeveel mensen in de projectlanden van Handicap International raakten besmet of zullen nog besmet raken met COVID-19? De exacte cijfers vallen moeilijk te achterhalen. Wat we wel vaststellen, is dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, bij wie het water al tot aan de lippen reikte, opnieuw het hardst getroffen worden.