Go to main content

Haïti

Handicap International (HI) voert ontwikkelingsprojecten uit om de toegang tot revalidatiezorg en de professionele en sociale inclusie van mensen met een beperking te bevorderen.

Twee kinderen met een amputatie na de aardbeving in 2010.

Twee kinderen met een amputatie na de aardbeving in 2010. | © William Daniels / HI

Lopende acties

In het westen, zuidoosten en noorden van het land draagt HI bij tot de ontwikkeling van de revalidatiesector door opleiding, het aanleren van vaardigheden en wereldwijde erkenning van revalidatieprofessionals.

HI biedt multidisciplinaire steun aan personen met een handicap en hun gezinnen om hun zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te verbeteren en de diensten inclusiever en toegankelijker te maken voor personen met een handicap. Daarnaast versterkt HI de professionele integratie van mensen met een handicap, door de bewustmaking van opleidingscentra en werkgevers.

Na de aardbeving van 2021 verleent de organisatie revalidatiezorg en -ondersteuning aan verschillende revalidatiecentra en gezondheidscentra in de Grand Sud. De aardbeving verzoorzaakte ook trauma’s waardoor HI nu ook individuele en gemeenschapsgerichte psychosociale steun verleent door de uitvoering van bewustmakings- en psycho-educatieacties. Om het risico van verspreiding van besmettelijke ziekten te beperken, organiseert HI bewustmakingssessies over goede hygiënepraktijken en distribueert het hygiënekits onder de door de ramp getroffen gezinnen. 

Om de bevolking beter voor te bereiden op en beter te beschermen tegen natuurrampen, informeert en traint de organisatie autoriteiten en projectpartners om in hun interventies rekening te houden met de behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder mensen met een handicap.   

Om de verkeersveiligheid in Haïti te versterken, geeft HI de bevolking voorlichting over de gevaren op de weg en bevordert het de toegang tot het openbaar vervoer voor mensen met een handicap. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Haïti

Haïti wordt al decennialang geconfronteerd met terugkerende politieke, economische, sociale en veiligheidsproblemen, een situatie die sinds 2018 is verslechterd. 

Het land is zeer gevoelig voor natuurrampen en werd de afgelopen jaren getroffen door talrijke orkanen, overstromingen en aardbevingen, waaronder de meest recente aardbeving op 14 augustus 2021, met rampzalige gevolgen voor de bevolking. 800.000 mensen werden getroffen, van wie er 650.000 humanitaire noodhulp nodig zouden hebben. De COVID-pandemie heeft de reeds dramatische humanitaire situatie alleen maar verergerd.

Sinds 2021 hebben rivaliteit en wisselende allianties tussen bendes geleid tot de ontheemding van ongeveer 19.000 mensen in Port-au-Prince, de hoofdstad. Deze gewelddaden en onveiligheid in deze toch al fragiele sociaal-politieke context hebben de verslechtering van de economische situatie van het land en de weerbaarheid van een aanzienlijk deel van de bevolking nog versterkt. 

Op het platteland is er een algemeen tekort aan scholen en gezondheidscentra, dit zorgt ervoor dat de bevolking nog kwetsbaarder is. In deze context van algemene armoede is de positie van personen met een beperking nog alarmerender.

Team van Handicap International in Haïti: 54
Aanwezig in Haïti: sinds 2008

Lees ook

1 jaar na de aarbeving in Haïti blijft Handicap International slachtoffers ondersteunen
© G.H.ROUZIER / HI
Gezondheid Noodhulp Revalidatie

1 jaar na de aarbeving in Haïti blijft Handicap International slachtoffers ondersteunen

Nadat op 14 augustus 2021 Haïti wordt getroffen door een aardbeving start HI opnieuw zijn noodhulpoperaties op in het land. 1 jaar later zijn de noden nog steeds immens en blijft onze organisatie duizenden slachtoffers ondersteunen.

Haïti, 7 maanden na de aardbeving
© Gh.Rouzier / HI
Noodhulp Revalidatie

Haïti, 7 maanden na de aardbeving

Handicap International blijft de getroffen gemeenschappen ondersteunen om het tekort aan lokale revalidatiediensten te compenseren.

Haïti, een maand na de aardbeving
© R.CREWS/ HI
Noodhulp

Haïti, een maand na de aardbeving

Een maand nadat een aardbeving het zuidwesten van Haïti opschrikte, zijn de humanitaire behoeften nog steeds immens. Meer dan 2.000 mensen kwamen om, 650.000 Haïtianen verkeren nog steeds in nood.